A Bauer Zsuszanna Egyéni Vállalkozó GDPR szerinti adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának futókra / résztvevőkre vonatkozó kivonata

Budapest, 2021.03.01.

Bauer Zsuszanna Egyéni Vállalkozó, (továbbiakban: E.V.),

Székhelye: 1032 Budapest, Bécsi út 201.

Adószáma: 55843768-1-41
Nyílvántartási szám: 54583825
Bejegyezve: 2020.02.07. Statisztikai számjel: 55843768-1413-231-01

Az adatkezelő E.V. a GDPR szerinti adatvédelmi és adatkezelési rendszerének rögzítése céljából az alábbi szabályzatot alkotja, melynek kialakításánál a 2018.05.25-től hatályban lévő jogszabályokat vette figyelembe, Ezek a következők:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
  • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
  • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
  • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infószabadságról.

II. A szabályzat hatálya

A szabályzat 2021.03.01-én lép hatályba, de rendelkezéseit az E.V. a korábbi időszak adatkezelésének vonatkozásában is alkalmazza. A szabályzat visszavonásig érvényes, rendelkezéseit az E.V. székhelyén, az adatkezelés helyén, és honlapján érvényesíti.

III. Adatkezelés menete

Az E.V. által megbízott adatfeldolgozók az érintettek személyes adatait csak kifejezett és egyértelmű önkéntes hozzájárulásuk alapján használhatják fel a versenyek, rendezvények szervezése és nyilvántartása során. Az E.V. fő tevékenységi körébe tartozik a sporttevékenység, valamint a rendezvények és futóversenyek szervezése. A tevékenységének jellege, valamint az adatvagyon-védelem jogos érdeke alapvetően behatárolja a szükséges adatok körét.

IV. Tevékenységek és az elvégzésükhöz szükséges adatok kezelése, tárolása

Versenyzők/résztvevők esetében: Az E.V. a természetet kedvelő, és sportolni szerető személyek számára szervez versenyeket, és egyéb rendezvényeket. Az E.V. az általa üzemeltetett honlapon értesíti az érdeklődőket a várható versenyekről, rendezvényekről, és lehetőséget biztosít ezen eseményekre való jelentkezéshez online regisztráció keretében, illetve a honlapján közzéteszi a résztvevők teljesítési adatait.

A regisztráció során a versenyző/résztvevő kifejezett és egyértelmű, elektronikusan tett hozzájáruló nyilatkozatot ad az E.V. számára. Így engedélyezi és elfogadja, hogy az E.V.  felhasználja adatait a versenyre vagy rendezvényre való regisztrációhoz. A regisztráció során az E.V.  a következő személyes adatokat kéri el a regisztrálótól: név előtagja, vezetéknév, keresztnév, születési dátum, nem, településnév, e-mail cím.

Az érintett fél az adatok kitöltése után az internetes felületen megjelenő adatvédelmi tájékoztatóra tett elfogadó nyilatkozat (pipa, vagy elfogadom gomb megnyomása) révén tesz egyértelmű hozzájáruló nyilatkozatot. A regisztrációhoz felhasznált adatokat a versenyt követő napon a E.V. törli, kivéve az e-mail címet, amelyet a többi adattól elszakítva egy évig őriz. Az ömlesztett címlistát a következő verseny szervezéséhez használja, majd azokat is törli.

16 év alatti versenyzők/résztvevők regisztrációjához a szülők hozzájárulása szükséges.

Az eredmények közzétételéhez és a versenyek statisztikájához a teljesítési adatokat az E.V. megőrzi és a honlapján közzéteszi.

A statisztikában szerepelhet a versenyző neve, születési éve, neme, az általa megadott településnév, valamint a teljesítési adatai (verseny éve, választott versenytáv hossza, rajtszám, teljesítési idő). Ezen közzétételhez is kifejezett és egyértelmű hozzájárulása szükséges a résztvevőnek, melyet szintén a regisztrációkor adnak meg az E.V. számára.

A teljesítési adatokat az E.V.-nél szerződéssel tevékenységet folytató elsődleges adatfeldolgozó saját személyi számítógépén tárolja. Az adatokat jelszóval védett mappákban őrzi, mely jelszavakat csak az adatfeldolgozó ismeri. Az adatok papír alapon nem kerülnek megőrzésre.

Fénykép és videofelvételt készíthet az E.V. az eseményeken, melyhez engedélyt szintén a regisztrációkor adnak meg az E.V. számára. A rögzített kép-, videó- és hangfelvételeket - mint tömegben, nyilvános rendezvényen való megjelenést - a szervezők a rendezvényeik népszerűsítésével kapcsolatosan a későbbiekben nyilvánosságra hozhatják és felhasználhatják a saját vagy partnereik, társszervezőik nyilvános felületein.